Ta hand om banan!

Vår golfbana har en fantastisk start detta år. Och det finns sakar som du kan göra för att behålla den fin.

Laga ditt nedslagsmärke på greenen

Om du lagar ditt nedslagsmärke repareras puttytan i samma sekund som du lagat det, och märket läker helt inom några timmar. Ett nedslagsmärke som inte lagas självläker inte, utan kan vara kvar i flera veckor. Återställa puttytan efter dig med hänsyn till övriga spelare och banan så det blir så mycket bättre och trevligare för alla som spela.

Lägg tillbaka uppslagen torv

Lägg tillbaka din uppslagna torv på fairway. Gräset läker och fäster inom ett par dagar under sommaren. Om torven inte läggs tillbaka, kan det ta flera veckor innan skadan läkt. På våren och hösten är det extra viktigt eftersom läktiden är längre då och rötterna inte lika starka.

Kratta efter dig i bunkern

Bunkerslag är tillräckligt svåra utan att behöva navigera sig ur gropar. Lämna bunkern i välkrattat skick och placera krattan på ett sätt som underlättar för nästa spelare, och du ska se att god karma kommer tillbaka till dig.