Vaccinering mot doping

Om vaccinera klubben mot doping

”Vaccinera klubben mot doping” är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Antidoping Sverige. Klubben gör först en antidopinganalys och skapar sedan en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

Alla inom svensk idrott har ett ansvar att bidra i antidopingarbetet och Riksidrottsförbundet hoppas att alla föreningar tar sitt ansvar och vaccinerar sig enligt detta upplägg. Det är varje idrottsutövares skyldighet att känna till dopingreglerna och för att det ska fungera måste idrottsföreningen ha en ordning för att säkerställa att föreningens medlemmar informeras. Genom att vaccinera klubben får föreningen en ordning för detta och dessutom stärks klubben utåt gentemot kommunen, media och sponsorer.

Leksands GK är stolta över att nu vara vaccinerade mot doping enligt Antidoping Sverige stadgar.

Nedan kan ni se klubbens handlingsplan för doping.

Handlingsplan Antidopingarbete LeGK 20210401 pdf